SAMOLEPIACE SUCHÉ ZIPSY

 

Mnohonásobne rozoberateľné upevňovacie systémy, ich typické použitie je dočasné alebo vymeniteľné upevňovanie štítkov, obrazov, výstavných exponátov, priečinkov, tabulí, výplní... Možno ich použiť na upevňovanie krytov alebo výplní prístrojov a zariadení, ktoré potrebujeme občas sňať  a potom znovu nasadiť.

Systémy sú tvorené dvoma samolepiacimi vzájomne si zodpovedajúcimi dielmi, ktoré sú trvalo pripevnené vlastnou vrstvou kontaktného lepidla k lepeným substrátom. Tento lepený spoj je nerozoberateľný. Rozoberateľnosť sa dosahuje mechanickým spájaním oboch zodpovedajúcich dielov.

Celkový spoj oboch substrátov je rozoberateľný.

Prednosti systému:

-                     racionálna montáž

-                     jednoduchá demontáž

-                     neviditeľné upevnenie

Aký druh lepidla použiť? – na báze kaučuku alebo akrylátových živíc?

KAUČUKOVÉ

AKRYLOVÉ

DUAL LOCK - pružný plastový systém

Princíp mechanického spojenia je založený na fixácii hlavičiek obidvoch protikusov po mechanickom pritlačení. Pevnosť mechanického spoja závisí od kombinácie počtu hlavičiek oboch dielov. Možné sú tieto kombinácie: 26:26, 38:38, 62:62 hlavičiek / m2.

Pevnosť spoja vzrastá s vyššou hustotou hlavičiek, ale súčasne sa zvyšuje rozpojovacia sila. Hrúbka spoja je cca 5.8mm. Spoj je spoľahlivý, presne definovateľný, s typickým zacvaknutím umožňuje viac než 1000 cyklov spojenia a rozpojenia. Vyššia pevnosťnež u Scotchmate.

 

  

SCOTCHMATE – háčiky a tkanina

Ide o typický látkový suchý zips vybavený samolepiacou vrstvou. Vhodný pre vysoký počet spojení a rozpojení, nižšia hrúbka spoja – ( cca 2.5 mm ) než u Dual Locku.