FIXAČNÁ (STRETCH) FÓLIA

je polyetylénová ( LDPE ) fólia vyvinutá predovšetkým pre balenie a fixáciu paletovo prepravovaného tovaru. Chráni  ho pred rozsypaním, mechanickým poškodením i pred poveternostnými vplyvmi počas prepravy.

Vďaka svojim špecifickým vlastnostiam, akými sú pevnosť, pružnosť, nízka hmotnosť a priľnavosť k akémukoľvek povrchu, sa dostáva na popredné miesto v rebríčku obľúbenosti obalových materiálov. Svojou variabilitou, jednoduchosťou použitia ako i nízkymi nákladmi často nahrádza fixáciu tovaru viazacími páskami. Fixácia pomocou stretch fólie sa prevádza iba ovinutím fólie potrebnou ťahovou silou bez tepelného pôsobenia. K zmršteniu fólie a tým vzniku fixačnej sily dôjde vplyvom tvarovej pamäti fólie.

 

 

Fólie sú ekologicky nezávadné a recyklovateľné.

Z hľadiska potrebných baliacich výkonov sa používajú dva hlavné spôsoby balenia – ručné a strojové, na základe toho sa vyrábajú 2 druhy stretch fólie:

a, ručná stretch fólia

-         používa sa v prevádzkach s nízkym baliacim výkonom ( menej ako 30 paliet     za smenu )

-         používa sa na fixáciu tovarov na palete, príp. na balenie jednotlivých výrobkov alebo tovarov s atypickým tvarom

-         ručnej manipulácii je prispôsobená hmotnosť cievok, mechanické vlastnosti a rozmery fólie.

b, strojová stretch fólia

-         používa sa v prevádzkach s veľkými objemami balenia pomocou ovinovacích strojov

-         vyznačuje sa veľkými návinmi a vysokou prieťažnosťou, ktorú dokážu ovinovacie stroje dokonale využiť.